torsdag 19 juli 2018

Bränder, beredskap och extremväder


Sommarvärmen fortsätter och runt om i Sverige rasar bränderna. Mina tankar är med alla de som på olika vis drabbas av bränderna.


I Partille med omnejd så här vi tack och lov varit förskonade från någon större incident än så länge. På politisk riksnivå diskuteras det flitigt i media om inköp av vattenbombande brandflygplan och vem som borde göra vad och varför.
Personligen så tycker jag att det är en självklarhet att vi måste vara beredda på såväl extrem torka som extrem väta eller extremt snöande. En allmän beredskap för extremt väder helt enkelt. Det gäller både ur ett nationellt och lokalt perspektiv.
För mig är det självklart att hemtjänst, personliga assistenter, sjukvårdspersonal, m.m. kan ta sig till sina jobb även vid extremt väder. Här måste det finnas en nationell strategi. Det skall inte bero på vilken kommun du bor i.
I vissa delstater i USA har man tex ingen beredskap för att kunna röja snö. Man stänger helt enkelt skolor och de myndigheter som inte anses vara livsnödvändiga. Undantagstillstånd utfärdas också ofta i samband med extremväder i dessa delstater,vilket innebär att endast människor som arbetar i samhällsviktiga funktioner som tex vård och omsorg får lov att gå ut och åka till jobbet. De här personerna får också ofta hjälp att ta sig till jobbet av tex militär personal. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det frågan om inte den modellen är billigare samhällsekonomiskt trots produktipnsbortfall i ekonomin. Man undviker väldigt många olyckor orsakade av vädret. Man slipper snöröjningskostnader, m.m. Även om det inte är en självklar lösning för kommunerna i de södra delarna av Sverige borde man i alla fall utreda frågan.
När det gäller de extremt jobbiga tillstånden som skogsbränder eller översvämningar så bör det finnas en budgetreserv för detta. Det är också självklart att vi skall mobilisera alla resurser vi har för att hjälpa. Att som nu t.ex. "bara" använda 2 av 10 militära  helikoptrar lämpliga för brandsläckning verkar mycket konstigt.
Slutligen tror jag att vi också bör ha större beredskap i kommunerna för att ta emot och koordinera insatser från frivilliga. Detta gäller inte bara vid extremt väder utan i alla extrema lägen där människor kan och vill hjälpa till. Väldigt många människor känner ett stort behov av att hjälpa till när det händer extrema saker. Det ser vi goda exempel på vid de bränder som rasar runt om i landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar