torsdag 12 juli 2018

En annorlunda skolgång

Att våra lärare och rektorer i skolor runt om i landet gör en heroisk insats varje dag torde det inte råda något tvivel om. Att skolan kan bli mycket bättre råder det heller inget tvivel om.  Men vad kan vi politiker göra för att skolan skall bli bättre?
 - vi behöver sluta lägga oss i lärandet och istället skapa förutsättningar. Förutsättningar för professionen att utöva sitt yrke.

En viktig förutsättning för att skolan skall kunna bli bättre är att lärarna kan ägna ALL sin tid på att göra det dom är bra på och utbildade till - att lära ut. Inom industrin brukar man kalla det att fokusera på sina kärnvärden vilket jag tror är vettigt. Det svåra är att veta vad som är kärnvärden.

Jag misstänker att de flesta som läser till lärare gör det för att de vill undervisa och lära ut. Men som i så många andra yrken läggs det mer och mer administrativa uppgifter på lärarna. Detta leder till att det blir mindre och mindre enskild tid med eleverna och mindre och mindre tid i klassrummen.

Jag är helt övertygad att om vi politiker ger rektorerna mer resurser för att ytterligare öka möjligheten att omfördela och omprioritera arbetsuppgifter bland sin personal utifrån verksamheten, så kan vi öka den genomsnittliga tiden som lärarna lägger på undervisning.

Kan vi öka tiden som lärarna lägger på undervisning och eleverna så borde vi också i viss mån kunna motverka det enorma rekryteringsbehov som skolan står inför.

Som politiker, och även som förälder tycker jag att man skall akta sig för att lägga sig i hur rektorer och lärare i skolan löser sitt uppdrag.  Vi måste våga ha förtroende för professionen.

Med detta sagt och utan att gå in för mycket på detaljer så har jag några tankar kring vad vi politiker skulle kunna göra. Att bara hälla in resurser i skolan i form av pengar är förmodligen ganska verkningslöst och kostsamt. Men skulle vi t.ex. kunna tillföra resurser i form av lärarassistenter som kan bistå rektor och lärare i administrativa uppgifter så skulle det förmodligen på sikt kunna öka undervisningstiden. En annan uppgift som också tar mycket tid från lärarna idag, är allt IT strul. Projektorer som inte går igång, elevdatorer som inte startar, m.m. Då skulle en IT resurs eller snabbare tillgång till support kunna frigöra tid från läraren. Utöver detta kan man också tänka sig skolvärd, skolvärdinna, socialpedagoger, e.t.c som ordnar det praktiska kring elevernas trivsel och närvaro.

Jag tror också att vi måste sluta centralisera funktioner som t.ex. vaktmästare, skolsköterskor,m.m. Om varje skola hade haft en resurs, t.ex. en vaktmästare som kan hjälpa till med att beställa förbrukningsmaterial, hjälpa till med att koppla upp projektorer eller andra fysiska förberedelser så hade vi också frigjort mycket tid för lärarna.

Jag tror som sagt att ett av dom stora bekymren är just att vi genom åren lagt på mer och mer arbetsuppgifter på lärarna, men inte skapat förutsättningarna för att hantera dem. Vi behöver göra om och göra rätt och fundera på vad lärarnas kärnvärden är och skala av allt det andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar