tisdag 23 januari 2018

Artificiell Intelligens - hur påverkas samhället?

I helgen var det dags för Moderat ideologidag i Trollhättan. Det blev som vanligt en väldigt trevlig tillställning och det bjöds på många bra diskussioner och föreläsningar. Bland annat fick vi nöjet att lyssna på Darren Mott, kampanjledare för the Conservative Party UK.

Jag hade också förmånen att delta i ett seminarium om AI, dvs artificiell intelligens. Medverkande var Martin Andréasson, regionråd Moderaterna Västra Götalandsregionen, Jonathan Andersson, fil. dr. vid Chalmers och Christian Elmehagen, Healthcare & Life Sciences IBM. Det blev en intensiv timma där Jonathan från Chalmers först redogjorde för sin syn om AI, autonoma enheter och beslutssystem. Sedan presenterade Christian från IBM lite av deras arbete med AI och hur IBM tänker inför framtiden. Däremellan pratade Martin lite om de tankar och idéer som finns hos Moderaterna i Västra Götaland på området.

Generellt så handlade det om hur utvecklingen av främst autonoma enheter och system fortlöper och vad vi kan förvänta oss längre fram i tiden. Jonathan pratade bl.a. om självlärande system som skulle kunna användas som beslutsstöd när en kommun skall göra en biståndsbedömning. Fördelen med ett sådant system, enligt Jonathan är att det skulle vara helt objektivt och tolka lagutrymmet på ett mer objektivt sätt än vad en människa kan göra. Jonathan pratade också om hur ett självlärande system till och med skulle kunna ändra själva lagtexten så att den automatiskt anpassas efter de intentioner som lagskaparen har. Utan att personen som skapar lagen själv behöver skriva lagtexten. Bakom den här AI:n så ligger det entiteter (program, robotar, bilar, etc) som förstår innebörden av en text eller vad en människa säger till den. Dessa entiteter har också förmågan att genom massiv datainsamling kunna analysera och fatta beslut som vi människor uppfattar som beslut i realtid. Christian berättade sedan om hur nya generationens insulinpumpar fungerade och hur alla pumpar automatiskt rapporterar in data som blixtsnabbt analyseras och används för att lära alla insulinpumpar att bli bättre. Genom att användarna också rapporterar in hur de äter, mår, vilka aktiviteter de håller på med så blir alla pumpar smartare. Detta gör att pumpen och appen i förväg kan tala om för användaren när hen tex behöver äta för att undvika en känning.

Sammantaget konstaterades att utvecklingen går väldigt fort framåt och att våra liv kommer att förändras drastiskt. Jonathan och Martin pratade om en revolution långt mycket större än den industriella. Hur fort går då utvecklingen? Det är självklart en fråga som är omöjlig att sia om med stor säkerhet, men de flesta är nog ändå överens om att det kommer gå fortare än vad vi tror. Den stora frågan är hur samhället kommer påverkas. Tänk dig en värld där alla transporter är automatiserade (självkörande bilar, lastbilar, tåg, båtar, m.m.). ICA är helautomatiserat, robotar packar upp varor, städar, sköter säkerheten, mm. All utbildning i både grundskola och på universitet sköts av AI enheter. Och så vidare och så vidare. I en sådan värld är det svårt att se vad vi  människor kommer att arbeta och tjäna pengar på. Förmodligen kommer det finnas en väldigt liten klick avancerade betalda jobb kvar som sköts av några få människor vilket är extremt paradoxalt då de flesta politiker idag pratar om enkla instegs jobb. Vi människor är kreativa till naturen så sysselsättning kommer vi se till att skaffa oss, men kommer vi att kunna tjäna pengar på den nya sysselsättningen på samma sätt som vi gör idag? Både Bill Gates och Elon Musk har lyft ett varningens finger för hur vi människor i framtiden skall få resurser att leva av. Sysselsättning är en sak, men att tjäna pengar för att betala mat, bostad, m.m en helt annan. Bill Gates förespråkar en robotskatt där företagen får betala skatt för varje arbetstillfälle som automatiseras bort. Elon Musk förespråkar medborgarlön.

Jag tror att utvecklingen kommer gå extremt fort, mycket fortare än vad vi tror. Och att vi kommer att uppleva en väldigt extrem period de närmsta 50 åren med väldigt låg sysselsättningsgrad innan samhället ställt om sig och vi hittat andra sätt att sysselsätta oss och leva på. Jag kan därför tycka att vi politiker är lite naiva i den här frågan eftersom vi inte tar höjd för ett sådant scenario. Särskilt när två herrar, Gates och Musk, som i princip varit i frontlinjen av teknisk utveckling de senaste decennierna varnar för just detta. Att vi dessutom pratar om alla enkla arbeten som måste finnas gör det hela ännu mer paradoxalt. Vad som verkligen kommer hända vet naturligtvis ingen med säkerhet. Vi står dock inför en revolution, mycket större än den industriella oavsett vi vill eller inte. Och jag hoppas att jag har fel och att omställningen i samhället hänger med.

#moderaterna #nyamoderaterna #partille #mvg #conservatives #uk #val2018 #lagetförejaget #ideologikonf